Busafgangene er på plads

På mandag tages der politisk beslutning i kommunalbestyrelsen om Nyt Bynet. Et enigt by- og miljøudvalg fremlægger forslaget. Af Nanna Boye. …


På mandag tages der politisk beslutning i kommunalbestyrelsen om Nyt Bynet. Et enigt by- og miljøudvalg fremlægger forslaget.

Af Nanna Boye.

nanna@lokalavisen-frb.dk.

 

Nyt Bynet træder i kraft så snart Metro Cityring åbner i sommeren 2019.

Det betyder ændringer i busafgangene.

Ideen med Nyt Bynet er at sikre sammenhæng på tværs af transportformerne bus, tog og metro.

På mandag, 23. april, tages der en beslutning i kommunalbestyrelsen om Nyt Bynet på Frederiksberg, men da by- og miljøudvalget er enige, er det en formssag.

På visse strækninger bliver konsekvensen færre afgange, end i dag.

De tre frederiksbergbusser bevares, men det er muligt, at linje 72 omlægges.

Jan E. Jørgensen (V), formand for by- og miljøudvalget siger til Lokalavisen:

»I det store og hele er jeg glad og tilfreds, ikke mindst over, at alle tre linjer af frederiksbergbusserne bevares.

Flere brugere har ønsket, at linje 72 omlægges, så den kommer til at køre forbi Dalgas Boulevard. Det ser vi på sammen med Ældrerådet, Handikaprådet og Movia,«.

 

Ændringer i busafgangene

»Den nuværende linje 8A omdannes til linje 18, som den hed tidligere. Jeg ville godt have haft en hyppigere frekvens på afgangene, men her kunne vi ikke blive enige med Københavns Kommune, og det er jeg ikke helt tilfreds med« siger Jan E. Jørgensen (V) og påpeger, at de to kommuner var enige om linje 31, også hvad angår antal afgange.

Her vil busserne køre otte gange i timen i myldretiden, fire gange i dagtimerne samt tre gange i aftentimerne.

Linje 18 vil, som linje 8A i dag, sikre forbindelse mod syd til Valby St. og mod nord til Nørrebro og bl.a. Cityringsstationerne Nuuks Plads (hjørnet af Jagtvej og Rantzausgade) og Nørrebros Runddel.

»Vi evaluerer med Københavns Kommune efter et år, så må vi tage linje 18 op igen, hvis der er behov.

Omvendt er jeg ikke et sekund i tvivl om, at når Metro Cityring kommer, ændrer den vores vaner og vil revolutionere den måde vi transporteres på i dag.

Metro er fremtidens transportmiddel,« konstaterer Jan E. Jørgensen.

Linje 12, 26, 37 og 68 bliver som i Movias udspil.

For de enkelt afgange betyder det følgende.

Line 12: Fire afgange i timen i dagtimerne og to afgange i timen i aftentimerne.

Linje 26: Fire afgange i dagtimerne og tre afgange i timen om aftenen.

Linje 37 får to afgange i timen hele dagen, mens linje 68 kommer til at køre seks gange i myldretiden, fire gange i dagtimerne og tre gange i aftentimerne.

Frederiksberg Kommune får tre metrostationer ved Frederiksberg Allé, Frederiksberg Station og Aksel Møllers Have.

Frederiksberg Allé Station bliver en ny central station. Herfra vil der være mulighed for at skifte mellem metro og to A-busser,

Uddybende info: moviatrafik.dk/nyt-bynet

Kommentarer

1